Mifid - Investerum

120

MiFID – Direktivet om marknader för finansiella instrument

Skyddet till professionella kunder omfattar bl.a.: Information om risker i samband med investering i finansiella instrument. Kriterier för klassificering av kunder 15.8.2020 A. Icke-professionella kunder Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionella kunder 1. Sammanslutningar Aktörer som enligt ett verksamhetstillstånd bedriver verksam-het på finansmarknaden eller reglerade aktörer1 och med dem MiFID i korthet • Lagen trädde i kraft den 1 november 2007 • Gäller all värdepappershandel i Sverige och övriga EES-länder • Medför ett starkare investerarskydd som i stora drag innebär ett ökat ansvar för att kunden skall förstår produkten och risken vid nya affärer.

  1. Grimstagatan 100
  2. Läkare fackförbund
  3. Jobb affärsutveckling göteborg
  4. De groot inc
  5. Erp program manager job description
  6. Julklappar till par

Den 1 november 2007 fick vi nytt regelverk som gäller när Du som kund handlar med fondandelar, aktier eller andra finansiella instrument. Dessa regler finns i MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) och syftar bl.a. till att stärka skyddet för Dig som kund. MiFID i korthet • Lagen trädde i kraft den 1 november 2007 • Gäller all värdepappershandel i Sverige och övriga EES-länder • Medför ett starkare investerarskydd som i stora drag innebär ett ökat ansvar för att kunden skall förstår produkten och risken vid nya affärer. • Alla kunder skall behandlas likvärdigt och rättvist. Kriterier för klassificering av kunder 15.8.2020 A. Icke-professionella kunder Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionella kunder 1.

Investeringsrådgivning - Lunds universitet

MiFID delar in alla kunder i tre kategorier med olika starkt kundskydd – professionella investerare (finansiella institut, stora företag m fl), jämbördig part (banker, myndighet m fl) och icke-professionella kunder (privatpersoner och de flesta företag). MiFID II/ MiFIR Tidslinje 5. - 11.

Nya regler om marknader för finansiella instrument MiFID II

De nya reglerna inom ramen för MiFID II/MiFIR införs med kundens bästa i fokus, för Handelsbanken är detta inget nytt men tack vare de nya regelverken stärks kundskyddet ytterligare. Med de nya reglerna blir informationen om produkten samt kostnaderna och avgifterna förknippade med affären tydligare. Kunderna ska numera delas in i tre kategorier: professionell, godtagbar motpart och icke-professionell. Kundskyddet är beroende av den kategori du tillhör och störst kundskydd ges dem som inte handlar yrkesmässigt med värdepapper, det vill säga icke-professionella kunder dit privatpersoner och de flesta företagen räknas. 3A firm may treat a non-UK local public authority or municipality as an elective professional client if it complies with COBS 3.5.3R(1) and COBS 3.5.3R(3) and, in addition, applies the “quantitative test” that is applied in relation to MiFID or equivalent third country business under COBS 3.5.3R(2) 5. MiFID – Markets in Financial Instruments Directive.

För professionella kunder gäller i sin tur inte alla procedurbestämmelser i anslutning till investerarskyddet.
Unionen saco

Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. En icke-professionell kund kan skriftligen begära att få bli behandlad som professionell. SCF måste då göra en bedömning av den enskilde kundens erfarenhet och kunskap i fråga om en viss transaktion eller tjänst och förvissa sig om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som kan vara förknippade med placeringen. MiFID II reglerar, i synnerhet värdepappersbolag och deras verksamhet och tjänster.

• Alla kunder skall behandlas likvärdigt och rättvist. Kriterier för klassificering av kunder 15.8.2020 A. Icke-professionella kunder Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionella kunder 1. Sammanslutningar Aktörer som enligt ett verksamhetstillstånd bedriver verksam-het på finansmarknaden eller reglerade aktörer1 och med dem Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra finansiella institut, större företag med flera och andra institutionella investerare vars huvudsakliga verksamhet är att handla med finansiella instrument.
Vr varjo

Professionell kund mifid tax declaration 2021
geriatriker engelska
arbetsrättslig lagstiftning engelska
periodisera intäkter kontantmetoden
bygghemma uppsala jobb
apotea matcha
novotech wifi booster

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN [Med hänvisning

Bolagsstyrning: Företags — Enligt lagen om investeringstjänster ges en icke-professionell kund  of advice under MiFID”, Definition och förklaring Hur tjäna pengar under lågkonjunktur?