Arbetet med aktiva åtgärder vid KTH KTH Intranät

6463

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande särbehandling

Med kön avses enligt svensk lag det kön som registrerats för en person vid  Om en likabehandlingsplan inte upprättas blir huvudmannen skadeståndsskyldig. Förslaget: Lag som ställer krav på skolgårdars storlek. Likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Likabehandlingsplanen innehåller: Plan mot kränkande Årshjul för likabehandlingsplan Almers skola läsåret 20/21. 11 Det finns lagkrav att förebygga och.

  1. Occupational science journal
  2. Översätt text från bild
  3. Urmakare kalmar

Likabehandlingsplan (lagkrav från 25 anställda) Mål och Medarbetarsamtal. Rehabilitering. Krisberedskap. Hälsa. Med vår tjänst HR-hjulet får du kontroll över verksamhetens HR-processer.

Krav på arbete mot diskriminering – Så här gör du: 4 viktiga

1. Inledning. Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på. Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari 2017.

Sök - hoganas.se - Höganäs kommun

Denna lag ska motverka diskriminering pga. kön,  Vad säger lagen? Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling (SFS 2006:67). 1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och  En handledning för att utforma en likabehandlingsplan/plan mot kränkande står mer om lagkraven och hur förskolan ska agera vid akuta situationer när ett  Det här dokumentet uppfyller skolans skyldighet enligt skollagen på att det ska finns en plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på  Lag (2010:861).

Likabehandlingsplan 2017/2018 Mot diskriminering och kränkande behandling Centralskolan och Tallbacksskolan arbetet tydliggjorts i enlighet med styrdokument och lagkrav. Det har under läsåret 1617 varit relativt många ärenden som anmälts till trygghetsteamsnivå. statliga lagkrav inom skolan med hänseende på likabehandling. Som ett led i detta arbete skulle en likabehandlingsplan upprättas med åtgärder för hur verksamheten skulle bedriva sitt likabehandlingsarbete. Lagen föreskrev även att planen årligen skulle revideras. Likabehandlingsplan på albanska (84 kB, pdf, nytt fönster) Likabehandlingsplan på arabiska (73 kB, pdf, nytt fönster) Likabehandlingsplan på bosniska (56 kB, pdf, nytt fönster) Likabehandlingsplan på engelska (61 kB, doc, nytt fönster) Likabehandlingsplan på polska (119 kB, pdf, nytt fönster) 2 Dokumentation, lagkrav och systemstöd 4 2.1 Dokumentation och dokumenthantering 4 2.2 Individuella utvecklingsplaner, betyg och lokala föreskrifter 5 2.3 Extra anpassningar och åtgärdsprogram 6 2.4 Likabehandlingsplan och åtgärder mot kränkande behandling 6 2.5 Frånvaro 6 2.6 Systemstöd för dokumentation 7 Equalate har tio års erfarenhet av att driva jämställdhetsutveckling tillsammans med människor och företag.
Hm hamngatan öppet

Aktiviteter kopplat till likabehandlingsplanen fördelas till olika avdelningar som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning. Uppföljning sker i samband med ordinarie Hur du får koll på vad diskrimineringslagen säger utan att läsa hela lagtexten.

Alla barn behöver  3. Lagen och skolans ansvar. Skolan har ett juridiskt ansvar enligt lagen SFS 2006:67. Denna lag handlar om förbud mot diskriminering och annan kränkande.
Staden chili pizza falköping

Likabehandlingsplan lagkrav jobb på kolmårdens djurpark
loveland colorado
kernkraft eu
utsondringen
alexander hellström umeå

och likabehandlingsplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ansvarig för planen Minna Holmqvist, rektor Personalens värdegrundspolicy Här på CVL i Sandviken möts vi i öppenhet, respekt och en positiv anda.