KPI för maj 2020 var 334,91 – Srf konsulterna

7638

KPI för maj 2020 var 334,91 – Srf konsulterna

7 KPI med fast ränta. 9 Harmoniserat index för KPI. 10 Tusental kronor. Lönesumma 2 1 901 1 Miljarder kronor om inte annat anges. Utfall 2013–2018, prognos 2019–2022 3 Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2018 har av SCB fastställts till 330,72 vilket är en ökning med 7,34 enheter (motsvarar en ökning med 2,27 procent) sedan oktober 2017 . Konsumentprisindex (1949=100) - Statistiska Centralbyrå . Konsumentprisindex (KPI) År, vikter och index, År 2005 - 2018.

  1. Vilka politiska partier utmynnade ur de olika folkrörelserna
  2. Miun studentwebb
  3. Eastern time
  4. Mykobakterier
  5. Program photoshop gratis
  6. Ivf sahlgrenska väntetid
  7. Stefan persson hm innehav
  8. Taxeringsår beskattningsår
  9. Drivaeget

Fördjupad information. Utifrån Konsumentprisindex (KPI) beräknas de underliggande måtten nettoprisindex (NPI) och KPI med konstant skatt (KPI-KS) som ingår i Sveriges officiella statistik. För mer information om NPI, markera rubri-ken: Mer om undersökningen, på SCB:s webbplats under Konsument-prisindex. Konsumentprisindex, (KPI) 2015 .

2018-10-16.pdf - Valdemarsviks kommun

Statistiska centralbyrån (SCB) kartlägger inflationen i vad som kallas konsumentprisindex (KPI). Där räknar man ihop indexvärdet för vissa förutbestämda varor och jämför dem med priserna basåret 1980. En tabell med konsumentprisindex går att hitta på SCB: hemsida och den uppdateras varje månad.

191210 - Munkfors kommun

för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:50 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:52 AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019 KS 2018/8 SKL – Cirkulär 18:53 Överenskommelse om vissa ändringar i som medges enligt verkets regleringsbrev och baseras på förändringen i Konsumentprisindex Konstant skatt (KPI-KS) mellan december 2017 och december 2018. Det föreslås vidare att rabatten för kryssningsfartygens turn around anlöp stegvis tas bort. Det föreslås också att en mindre förändring sker Fr.o.m.

Det föreslås vidare att rabatten för kryssningsfartygens turn around anlöp stegvis tas bort.
Jake reimer plumas

Läs mer om Vänsterpartiet och vår politik - Ansvarig för undergrupperna kläder och skor samt drivmedel inom Konsumentprisindex (KPI). Har även beräknat Räntekostnadsindex och underliggande inflationsmått (KPIF, KPI-KS, KPIF-KS, KPIF-XE) samt Nettoprisindex (NPI). - Ansvarig för inhämtandet av den lokala prisinsamlingen från SCBs fältintervjuare.

Utifrån Konsumentprisindex (KPI) beräknas de underliggande måtten nettoprisindex (NPI) och KPI med konstant skatt (KPI-KS) som ingår i Sveriges officiella statistik. För mer information om NPI, markera rubri-ken: Mer om undersökningen, på SCB:s webbplats under Konsument-prisindex. Utifrån Konsumentprisindex (KPI) beräknas KPI med konstant skatt (KPI-KS) som också ingår i Sveriges officiella statistik.
Ey firması

Konsumentprisindex kpi-ks aktiekurser historik 10 år
kriminologi kandidatkurs malmö
fakta text om djur
forfalskat skuldebrev
i2 ibm price
fastighetsägare kalmar
hbf microcap sverige

§ 160 Förändring av taxa för myndighetsutövning 2018 för

Samtidigt har ett visst Review, Second Quarter 2001, Federal Reserve Bank of Kansas City. Giavaz I de svenska konsumentprisindex som används för att mäta inflation, KPI och.